herb Polski
ul. Rolna 8, 62-004 Czerwonak, tel.: 618120250, e-mail: spczerwonak@poczta.onet.pl
uczen

Wymagania edukacyjne - klasa 1

Wymagania edukacyjne - klasa 2

Wymagania edukacyjne - klasa 3

Wymagania edukacyjne z biologii - klasa 5

Wymagania edukacyjne z biologii - klasa 8

Wymagania edukacyjne z chemii - klasa 7

Wymagania edukacyjne z chemii - klasa 8

Wymagania edukacyjne z geografii - klasa 5

Wymagania edukacyjne z geografii - klasa 7

Wymagania edukacyjne z geografii - klasa 8

Wymagania edukacyjne z historii - klasa 4

Wymagania edukacyjne z historii - klasa 5

Wymagania edukacyjne z historii - klasa 6

Wymagania edukacyjne z historii - klasa 7

Wymagania edukacyjne z historii - klasa 8

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa 4,5,6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa 7

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa 8

Wymagania edukacyjne z języka polskiego - klasa 4

Wymagania edukacyjne z języka polskiego - klasa 5

Wymagania edukacyjne z języka polskiego - klasa 8

Wymagania edukacyjne z muzyki - klasa 4,5,6,7

Wymagania edukacyjne z plastyki - klasa 4,5,6,7

Wymagania edukacyjne z religii - oddział zerówki

Wymagania edukacyjne z religii - klasa 1

Wymagania edukacyjne z religii - klasa 2

Wymagania edukacyjne z religii - klasa 4

Wymagania edukacyjne z religii - klasa 5, 6

Wymagania edukacyjne z religii - klasa 7

Wymagania edukacyjne z religii - klasa 8

Wymagania edukacyjne z przyrody i biologii- klasa 4, 5, 6

Wymagania edukacyjne z techniki - klasa 5

Wymagania edukacyjne z techniki - klasa 6

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Kryteria wystawiania ocen z wychowania fizycznego

Wymagany strój na lekcjach wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z matematyki - klasa 4

Wymagania edukacyjne z matematyki - klasa 5

Wymagania edukacyjne z matematyki - klasa 6

Wymagania edukacyjne z matematyki - klasa 7

Wymagania edukacyjne z matematyki - klasa 8

Wymagania edukacyjne z fizyki - klasa 7

Wymagania edukacyjne z fizyki - klasa 8

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie - klasa 8

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa - klasa 8

Poczta szkolna

Patron szkoły
obraz Wybickiego
Lekcje
  1. 0800 - 0845
  2. 0855 - 0940
  3. 0950 - 1035
  4. 1050 - 1135
  5. 1150 - 1235
  6. 1255 - 1340
  7. 1350 - 1435
  8. 1445 - 1530
  9. 1535 - 1620
  10. 1625 - 1710
Instytucje

Gmina Czerwonak

Kuratorium Oświaty
w Poznaniu

Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna w Poznaniu

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Archiwum

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2011/2012