herb Polski
Obrazek
ul. Rolna 8, 62-004 Czerwonak, tel.: 618120250, e-mail: spczerwonak@poczta.onet.pl

Prezydium Rady Rodziców

przewodnicząca: Aurelia Jabłońska
zastępca przewodniczącej: Aneta Raminiak
członek prezydium: Magdalena Siodła
skarbnik: Mirosława Durska
sekretarz: Agnieszka Piwosz

Składki na działalność Rady Rodziców

30 zł - pierwsze dziecko
20 zł - drugie dziecko
10 zł - trzecie dziecko
0 zł - każde kolejne dziecko

Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A. , nr konta: 94 1020 4900 0000 8702 3162 5210

Patron szkoły
obraz Wybickiego
Lekcje
  1. 0800 - 0845
  2. 0855 - 0940
  3. 0950 - 1035
  4. 1050 - 1130
  5. 1145 - 1230
  6. 1250 - 1335
  7. 1345 - 1430
  8. 1440 - 1525
Instytucje

Gmina Czerwonak

Kuratorium Oświaty
w Poznaniu

Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna
w Poznaniu

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Archiwum

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2012/2013

Rok szkolny 2011/2012